2017 ALES Konuları

By , in Ales on .

2017 ALES Konuları bir çok alese girecek kişiyi ilgilendiriyor. Çünkü müfredat her sene değişkenlik gösterebiliyor. Sizlere öncelikle sözel konuları yazacağız. Devam eden kısmında ise Ales Sayısal konularını görebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dileriz.

ALES Konu Dağılımı – Sözel

Türkçe ALES konuları ve açıklamaları şu şekildedir :

1. Sözcükte Anlam : Kelimelerin tek başına bir anlamı olsa da cümle içinde farklı anlamlar kazanabilirler(somut, soyut, karşıt vs.).

2. Cümlede Anlam : Cümlenin ifade ettiği anlamın genel bir tanımı bulunmaktadır(öznel, nesnel, karşıt, beğenme vs.)

3. Anlatım Biçimleri : Cümlelerde belirli bir anlatım biçimi kullanılır(betimleyici, tartışma gibi.).

4. Paragraf : Paragrafta yer alan cümleler kendi başlarına bir anlam ifade ederken, genel olarak paragraftaki ana düşünceye de bağlıdır.

5. Anlatım Bozuklukları : Cümlede yapı, anlam ve mantık bakımından yapılan hatalardır.

6. Sözel Mantık : Verilen verilerden yola çıkılarak mantık yürütülerek verilmeyenlere, bilinmeyenlere ulaşıldığı soru tipleridir.

ALES Konuları – Sayısal

ALES Matematik konu dağılımı şu şekildedir :

1. Temel Kavramlar : Sayı, rakam, doğal sayı, reel sayı vs. şeklinde temel kavramları içeren sorulardır.

2. Çözümleme : Sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasıdır.

3. Bölme ve Bölünebilme : Bir sayının belirli sayılara belirli kurallar çerçevesinde bölünmesidir.

4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok : İki veya daha fazla sayının ek küçük ortak katının veya en büyük ortak böleninin bulunmasıdır.

5. Rasyonel Sayılar : Pay ve payda olarak yazılabilen sayılara denir.

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer : Sayıların sıralanması, eşitsizlik durumları ve mutlak(işaretsiz) değerlerini içeren sorulardır.

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma : Bilinmeyenin her değeri için doğru olan yani çözüm kümesi Gerçek Sayılar olan açık eşitliklere özdeşlik denir. Çarpanlara ayırma, bir polinomun, tam sayının ya da matrisin kendisini oluşturan bileşenlerin çarpımı şeklinde yazılmasıdır.

8. Üslü Sayılar : Bir sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir

9. Köklü Sayılar : Üssü reel olan herhangi bir sayının kök içine alınarak gösterilmesine denir.

10. Denklemler : İki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır.

11. Oran-Orantı : Matematikte İki çokluğun birbirleri ile ilişkili olarak değişme miktarının bölme yoluyla ölçülmesine oran denir, iki değişken arasında sabit bir çarpan olması haline orantı denilir.

12. Sayı ve Kesir Problemleri : Soruda verilen bilgilerin matematiksel sembollere dönüştürülerek çözülmesidir.

13. Yaş Problemleri : Kişilerin yaşları hakkında verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

14. İşçi ve Havuz Problemleri : İşçi ve havuz problemleri oluşturularak verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

15. Hareket Problemleri : Bir yerden bir yere hareket şeklinde verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri : Yüzde, kar-zarar ve faiz hakkında verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

17. Karışım Problemleri : Birden fazla verilenin birleştirildiği, verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

18. Kümeler : Verilerin kümeleştirilme işlemidir.

19. İşlem : Dört temel işlemin dışında belirli semboller kullanılarak işlem mantığı oluşturulmasıdır.

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık : Bir olayın gerçekleşmesi için kaç farklı yol olabildiğinin sayılmasıdır. Olasılık bir olayın gerçekleşme olasılığının hesaplanmasıdır.

21. Sayısal Mantık : Verilen grafikteki veya tablodaki verilerin okunarak veya yorumlanması; belirli şekillerin ya da sayı dizilerinin mantıksal muhakeme yoluyla çözüme ulaştırılması

ALES geometri konu dağılımları şu şekildedir:

1. Doğruda Açılar : Doğrularda birbirini kesen iki yüzey ya da aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim; derece ile ölçülür.

2. Üçgende Açılar : Üçgende birbirini kesen iki yüzey ya da aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim; derece ile ölçülür.

3. Üçgende Uzunluk ve Alan : Üçgenin kenarlarının uzunluğu ve alanının hesaplanması işlemleri.

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik : Bir açıyı iki eş açıya bölen doğru veya doğru parçasına açıortay denir. Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenara uzatılan doğru bu kenarı iki eş parçaya bölüyorsa buna kenarortay denir.

5. Dörtgenler : Dörtgen şekillerle yapılan işlemlerdir.

6. Çember ve Daire : Çember ve daire şekilleri ile yapılan işlemlerdir.

7. Analitik Geometri : Bir tür koordinat işlemleri.

8. Katı Cisimler : Silindir, piramitler, koniler, küre, prizmalar gibi cisimlerle yapılan işlemlerdir.