2017 LYS Konularının Tamamı

ÖSYM’nin belirlemiş olduğu üniversiteye giriş sınavlarının 2. Aşaması bildiğiniz üzere LYS sınavıdır. İlk aşama sınavı olan YGS sınavından 150 olarak kabul edilen barajı geçmeyi başaran her üniversite adayı sonrasında bu sınava girebilmek üzere hak kazanır. LYS sınavı da kendi içinde 5 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; LYS 1, LYS 2, LYS 3, LYS 4 ve LYS 5 sınavlarıdır. Aşağıdaki linklerden 2017 LYS Konularına ulaşabilirsiniz.

LYS 1 Matematik Konuları

 • Obeb- Okek
 • Sayılar- Sayı Basamakları- Bölünebilme
 • Basit Eşitsizlikler- Sıralama
 • Temel Kavramlar
 • Rasyonel Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Oran-Orantı
 • Dereceden Denklemler- 2. Dereceden Denklemler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Fonksiyonlar- Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Kümeler
 • Kombinasyon- Permütasyon- Olasılık- Binom Açılımı- İstatistik
 • Kartezyen Çarpım- İşlem
 • Polinomlar
 • Eşitsizlik
 • Toplam Çarpım Sembolü
 • Parabol
 • Logaritma
 • Karmaşık Sayılar
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • İntegral
 • Türev

LYS 1 Geometri Konuları

 • Üçgende ve Doğruda Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonometrik Bağlantılar
 • Eşkenar ve İkizkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Kenarortay ve Açıortay Bağlantıları
 • Üçgende Eşlik- Benzerlik ve Açı-Kenar Bağlantıları
 • Dörtgenler- Çokgenler- Yamuk- Paralel Kenar- Dikdörtgen
 • Eşkenar Dörtgen- Deltoid
 • Çemberde Açılar ve Uzunluk
 • Daire- Prizmalar- Küreler- Piramitler
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Vektörler
 • Doğrunun Analitiği
 • Uzay Geometri
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Çemberin Analitiği
 • Genel Konik Tanımı
 • Parabol- Elips- Hiperbol

LYS 2

LYS 2 Biyoloji Konuları

 • Biyoloji Bilimi
 • İnorganik- Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA- RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Ekoloji-Canlıların Sınıflandırılması
 • İnsanda Üreme ve Gelişme
 • Hücre Bölünmeleri- Eşeysiz- Eşeyli Üreme
 • Kan Grupları
 • Mendel Genetiği
 • Biyoteknoloji- Evrim
 • Solunum- Fotosentez- Kemosentez
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • Sistemler
 • Duyu Organları

LYS 2 Fizik Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör- Kuvvet- Kuvvet Dengesi
 • Tork
 • Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Madde ve Özellikleri
 • Doğrusal Hareket- Bağıl Hareket
 • Basınç- Isı ve Sıcaklık- Genleşme
 • Atışlar
 • Dinamik
 • Dönme Hareketi- Basit Harmonik Hareket
 • İş Enerji
 • Kütle Çekimi- Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 • İtme-Momentum
 • Işık ve Gölge
 • Kırılma ve Renkler
 • Düzlem Ayna- Küresel Aynalar
 • Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Mercekler ve Aydınlanma
 • Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Manyetizma
 • Temel Dalga Bilgileri- Yay Dalgaları- Su Dalgaları- Ses ve Deprem Dalgaları
 • Alternatik Akım ve Transformatör
 • Elektromanyetik İndüksüyon
 • Dalga Mekaniği ( Kırınım- Girişim- Doopler )
 • Sığaçlar
 • Fotoelektrik ve Comptpn
 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Atom Modelleri
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

LYS 2 Kimya Konuları

 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Modern Atom Teorisi
 • Sıvı Çözeltiler
 • Gazlar
 • Tepkimelerde Hız
 • Kimya ve Enerji
 • Kimya- Elektrik
 • Kimyasal Denge- Sıvı Çözeltilerde Denge
 • Organik Bileşikler
 • Karbon Kimyası

LYS 3 Edebiyat Konuları

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Şiirler
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Öğretici Metinler
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati Topluluğu
 • Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı
 • Milli Edebiyat Dönemi
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Döneminde Şiirleri
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

LYS 3 Coğrafya  Konuları

 • Doğal Sistemler- Beşeri Sistemler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Çevre ve Toplum

LYS 4

Sosyal Bilimler sınavıdır. Tarih, Coğrafya 2, Felsefe ve Din kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını içerir. Tarih’ten 44 soru bulunur ve 65 dakikadır. Coğrafya 2’den 14 soru vardır ve 20 dakika sürer. Felsefe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 32 soru vardır ve 52 dakika verilir.

LYS 4 Tarih Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu- İlk Uygarlıklar- İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi- Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi- Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk İnkılabı
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı- Toplum Yapısı- Hukuk- Ekonomi- Eğitim- Sanat

LYS 4 Coğrafya  Konuları

 • Doğal Sistemler- Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

LYS 4 Felsefe Grubu Konuları

 • Mantık- Klasik Mantık- Sembolik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Sosyolojiye Giriş
 • Ruh Sağlığının Temelleri
 • Toplumsal Yapı- Değişme ve Gelişme- Kültür- Kurumlar
 • Birey ve Toplum