2017 YGS Tarih Konuları

2017 yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YGS sınavının, Sosyal Bilimler testinde ki Tarih konuları belli oldu! Sosyal Bilimler testinde ki ilk bölüm olan ve toplam 15 soru sorulan Tarih, ezberden çok yoruma dayalıdır. Özellikle son yıllarda Tarih bölümünde resimli sorular sorulmakta, öğrencilerin gördükleri resimleri yorumlamaları istenmektedir. Aşağı da 2017 ygs tarih konularına ulaşabilirsiniz.

 

NOT: Konuların sayısının, soruların sayısından fazla olmasının sebebi; bazı konuların alt başlıklarının da yazılmasıdır.

 

1- İlk Çağ Medeniyetleri

2- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

3- İslam Tarihi ve Uygarlığı

4- Türkiye Tarihi

5- Beylikten Devlete (Osmanlı Tarihi)

6- En Uzun Yüzyıl (Osmanlı Tarihi)

7- 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

8- Yakınçağda Avrupa

9- Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

10- Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

11- Atatürk İlke ve İnkılapları

12- Mondros Antlaşması ve Sonrası

13- Amasya Genelgesi

14- Erzurum ve Sivas Kongreleri

15- Son Osmanlı Mebusan Meclisi

16- Misak-ı Milli, İstanbul’un İşgali

17- I.TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar

18- Sevr Antlaşması

19- Lozan Antlaşması

20- Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

21- Jeopolitik Konum

22- Atatürk Devrimleri

23- Türk Dış Politikası