2017 YGS Türkçe Deneme Sınavı

logo

1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, "içi içine sığmamak" deyimiyle uyuşmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Uzun bir süredir amirine söylemek isteyip de söyleyemedikleri için fırsat kolluyordu.
Soru Açıklaması
Bu cevaba ait açıklama bulunmamaktadır.
2.
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" Yeni imgelerle anlatımını zenginleştirmesi
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" II. cümlede bir nedenden söz edilmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" I. cümlede genç kuşaklarca beğeniyle takip edildiği vurgulanmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" III. cümlede bir çıkarım yapılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" Ünlü daralması
Soru Açıklaması
logo

11.
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
14.
Hayatta çalışmaktan hiç korkmadım ama yaşlanmak zor iş. Her gün yeniden kurulan dünyaya biraz daha eskimiş olarak uyanıveriyor kendi içinde insan.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Geçişli yüklem vardır.
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D" IV. cümlede edat kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Her zamanki gibi bir sabahtı. O gün de yandaki taş binanın yüksek tavanlarına ve eskimiş pencerelerinden odaya sızan renk renk ışıklara merhaba demişti.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Sıra sayı sıfatı
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
19.
(I) Türkiye'nin konut mimarisine yönelik farkındalığı 1970'lerde kurumsallaşmaya başladı. (II) 1973 yılında çıkarılan Eski Eserler Kanunu ile cami, kervansaray, hamam gibi yapıların yanı sıra yöresel konutlar ve kentsel sit alanları da koruma altına alındı. (III) Ardından 1976 yılında, eski evlerin korunması için Türkiye Tarihî Evleri Koruma Derneği kuruldu. (IV) Derneğin amacı, tarihî evlerin ortak bir kültürel mirasın parçası olduğunu halka göstermekti. (V) Evlerin bakımına katkı sağlamak adına ev sahiplerine yardımda bulunmak da derneğin öncelikleri arasındaydı. (VI) Türkiye Tarihî Evleri Koruma
Derneği için son derece anlamlı bir logo tasarlandı. (VII) Osmanlı Dönemine ait tipik ahşap bir evin kolonlarla desteklenmiş üst katının silüeti logoda yer almaktaydı.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "E" VI
Soru Açıklaması
20.
(I) Egzistansiyalizm bir felsefe sistemidir. (II) Alman filozofu Heidegger tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünürü ve romancısı Sartre'ın benimsemesi ve edebiyata uygulamasıyla bütün dünyaya yayılmıştır. (III) Egzistansiyalist eserlerde standart karakterler yoktur, durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. (IV) Karar verme özgürlüğüne sahip olan bu insanlar, karşılaştıkları durumlarda yaptıkları işlerle kendi özlerini yaratırlar. (V) Egzistansiyalist eserlerdeki insanların belirli davranış biçimleri olmadığı için yapacakları işler önceden kestirilemez. (VI) Bu bakımdan roman örgüsü, okurların merakını sürekli uyanık tutacak şekilde düzenlenir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "B" III
Soru Açıklaması
logo

21.
(I) Bir oyun ya da senaryo, bir hamlede yaratılmaz;
yazarının zihninde, birdenbire ve bütünüyle belirmez.
(II) Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan, en fazla, ilkel
bir taslaktır. (III) Yazar, göstermeye dayalı eserini adım
adım geliştirerek ona son biçimini verir. (IV) En ilkel
kurgu bile bir birikimin ürünüdür. (V) Bu sürecin
uzunluğu, yazarın hazırlığına ve çalışma tarzına bağlıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
22.
Her iki yanı ağaçlarla kaplı bir ırmağın ve gitgide silinen gecenin kıyısında sessiz sedasız yürüdük. Acı bile duyulamayacak kadar soğuk, çöllerden daha ıssız bozkırda ışığın gülümseyişini bekledik. Sırlarla dolu ama her günü bayram şehirlerde yitirdik kendimizi. Serçeler gibi uzaktan izledik bu güzelliği.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Açıklama
Soru Açıklaması
23.
Dün akşam genç bir şairin evinde toplandık. Misafirlerden biri elindeki kitabı karıştırıyor, bir başkası
da odanın köşesindeki gösterişli piyanonun tuşlarına dokunuyordu. Bu sırada ev sahibi, bana taslak hâlindeki şiirini okudu ve ne düşündüğümü sordu. Ben, şiir bitmeden bir şey dememe imkân olmadığını söyledim. Arkadaşım da şiiri değil de içindeki düşünceleri nasıl bulduğumu sordu. Ben de şiir, sözcüklerle resim yapma sanatıdır, dedim ve Mallarme'nin Degas'ya verdiği "Şiir düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır." yanıtını hatırlattım.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Örneklemeden yararlanılmıştır.
Soru Açıklaması
24.
(I) Dinlemeyle ilgili bütün incelemeler, dinleyicinin, mesajın içeriğine odaklanmasının önemine işaret eder. (II) Çoğu zaman konuşmacıyı dinlemez yalnızca dinlemiş gibi görünürler. (III) Buna karşılık iyi dinleyiciler söylenen her şeyde ilginç ve faydalanılacak bir şey bulmaya çalışırlar. (IV) Burada benim ihtiyacım olan hangi bilgiler var? (V) Söylediklerinde yeni bir şey var mı? (VI) Bu tür sorular bizim ana yoldan ayrılmamamızı sağlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra, "Fakat kimi dinleyiciler bir konuşmacının mesajını aktarmasına nadiren fırsat verirler." cümlesi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
25.
(I) Bir süredir takip ettiğim eleştirmen, eser değerlendirmelerinde genellikle nesnel ölçütler kullanmıyor. (II) Bir eser hakkında ulaştığı yargılar havada kalıyor. (III) Bir gün beğendim dediğine başka bir gün beğenmedim demesine, bu yüzden şaşırmıyorum. (IV) Okur, bunları örnekleriyle görmek ister. (V) Ne var ki son zamanlarda dergiler, eleştiri dünyasına hiçbir katkısı olmayan yazılarla dolu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Oysa gerçek eleştirmen eserle ilgili yargılarını gerekçelere dayandırır." cümlesi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Bu testte 40 soru vardır. Başarılar ...