2018 YGS Tarih Konuları

2018 YGS TARİH KONULARI İÇİN TIKLAYIN

Merhaba. 2018 YGS Tarih konu ve soru dağılımları ÖSYM tarafından açıklandı! Binlerce adayın giriş yapacağı 2018 YGS sınavında ki tarih konuları genellikle kavram bilgisi üzerinden yorum ve düşünmeye yönelik sorulmaktadır. 2016 ve 2017 yılında sorulan YGS Tarih soruları dikkate alındığında verilen resmi yorumlamaya yönelik sorular sorulduğu görülmektedir. Bu bilgiyi verdikten sonra 2018 YGS Tarih konu dağılımlarına geçelim

 1. İlk Çağ Medeniyetleri
 2. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 3. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 4. Türkiye Tarihi
 5. Beylikten Devlete (Osmanlı Tarihi)
 6. En Uzun Yüzyıl (Osmanlı Tarihi)
 7. 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 8. Yakın çağda Avrupa
 9. Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 10. Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
 11. Atatürk İlke ve İnkılapları
 12. Mondros Antlaşması ve Sonrası
 13. Amasya Genelgesi
 14. Erzurum ve Sivas Kongreleri
 15. Son Osmanlı Mebusan Meclisi
 16. Misak-ı Milli, İstanbul’un İşgali
 17. I.TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
 18. Sevr Antlaşması
 19. Lozan Antlaşması
 20. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
 21. Jeopolitik Konum
 22. Atatürk Devrimleri
 23. Türk Dış Politikası

Bu konu dağılımları MEB tarafından hazırlanan konular ve ÖSYM’nin yaptığı sınavlar bazalınarak hazırlanmıştır.