TYT En Önemli Konular Hangileridir?

By , in Öne Çıkan Konular on .

TYT En Önemli Konular Hangileridir?

Üniversiteye geçişte yeni dönem bu sene itibariyle ilk kez denenecek. Tabi hal böyle olunca akıllarda sorular mevcut. Yeni sistemde kullanılan TYT-AYT sistemi hakkında hiç kimse çok net bir bilgiye sahip değil. Fakat yine de müfredatın aynı kalması soru tipleri farklı olsa da konuların aynı kalacağı konusunda uzmanların hemfikir olmasını sağlayabiliyor. TYT en önemli konular hangileridir bilmek çok zor fakat özellikle TYT testi için Türkçe ve Matematik testlerinin önemi aşikâr. Fen bilgisi ve Sosyal bilgiler testleri 20 şer soru ile karşımıza gelecekken Türkçe ve Matematik testleri 40 ar soru barındıracak. Aynı zamanda eğer bu 2 testten birinde dahi 0,5 ham puanın altında sonuç yaparsanız puanınız hesaplanmayacak ve diğer testlerden yaptığınız soruların da hiçbir önemi kalmayacak. Bu sebepten bu iki teste oldukça dikkat etmek gerekiyor. 2018 TYT Konu Dağılımı ise şu şekilde:

Matematik:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • OBEB-OKEK
 • Çarpanlara Ayırma
 • Üslü Sayılar
 • Denklem Çözme
 • Basit Eşitsizlikler
 • Bölünebilme
 • Mutlak Değer
 • Oran-Orantı
 • Kümeler
 • Olasılık
 • Polinomlar
 • Parabol
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Fonksiyonlar
 • Problemler
 • Permütasyon-Kombinasyon
 • İstatistik

Geometri:

 • Dik Üçgen
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Eşkenar Dörtgen
 • Daire
 • Düzgün Altıgen
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Katı Cisimler
 • Çember-Daire
 • Analitik Geometri
 • Vektörler
 • Grafik Okuma

Fizik:

 • Fiziğin Doğası
 • Kuvvetler
 • Madde ve Özellikleri
 • Isı ve Sıcaklık
 • Optik
 • Ses
 • Basınç
 • Basit Makinalar
 • Kaldırma Kuvveti
 • Hareket
 • Dinamik
 • Kütle Merkezi
 • İş Enerji
 • Elektrik Akımı
 • Mıknatıs
 • Transformatör
 • Elektrostatik

Kimya:

 • Madde ve Özellikleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Tablo
 • Kimyasal Denklemler
 • Bileşikler
 • Çözünürlük
 • Kimya Kanunları
 • Karışım
 • Kimyasal Değişmeler
 • Kimyasal Bağlar

Biyoloji:

 • Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
 • Hücrenin Yapısı
 • Hücre ve Madde Geçişleri
 • Ekoloji
 • Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
 • Sınıflandırma ve Canlı Grupları
 • Duyu Organları
 • Virüsler-Bakteriler
 • Enzimler
 • Bitki Biyolojisi
 • Bitki Fizyolojisi
 • Kalıtım ve Evrim
 • Üreme ve Gelişme
 • Hücre Bölünmeleri
 • Biyoteknoloji
 • Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
 • Sistemler

Türkçe:

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Dil Bilgisi
 • Ses Olayı

Tarih:

 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Türk İslam Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete Osmanlı
 • Türkiye Selçuklu devleti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
 • Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
 • 18. yy da Değişim ve Diplomasi
 • En Uzun Yüzyıl
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • 20. yy da Osmanlı Devleti
 • Birinci Dünya Savaşı
 • Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık
 • Birinci TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı
 • İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Jeopolitik Konum
 • Atatürk Devrimleri
 • Türk Dış Politikası
 • İnkılaplar
 • Atatürk Dönemi Dış Politika
 • Milli Güç Türkiye’ye Yönelik Tehditler

Coğrafya:

 • Coğrafi Konum
 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Su-Toprak-Bitki
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Rüzgârlar
 • Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Ortak Payda: Bölge
 • Ulaşım Yolları
 • Coğrafyanın Bölümleri
 • Doğal Afetler
 • Doğa, Çevre ve İnsan

Felsefe:

 • Felsefenin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi:

 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
 • Hz. Muhammed S.A.V
 • Vahiy ve Kuran Yorumları
 • Kuran’ın Anlaşılması ve Kavranması
 • İncil ve Kuran’ın Ortak Noktaları
 • Alevilik ve Bektaşilik